Muntenroute Gent

Een middeleeuwse handelsroute geplaveid met munten.

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit aluminiumbrons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie aan de Grasbrug en de (nu overwelfde) Schelde onder het François Laurentplein.

Heraanleg Korenmarkt, Emile Braunplein en omgeving

Het traject van de muntenroute tussen de Korenmarkt en de hoek Sint-Baafsplein-Mageleinstraat via de Donkersteeg, het Goudenleeuwplein en het Emile Braunplein werd aangelegd in 2011-2012. Dat gebeurde in het kader van het KoBra-projecten en met steun van het Europese PORTICO-project. Ook het startpunt van de muntenroute aan de Grasbrug en het eindpunt aan het François Laurentplein werden toen gerealiseerd. In totaal ging het om 416 munten.

Heraanleg Brabantdam

In het kader van BraVoko, de heraanleg van de Brabantdam, komen er in 2017 en 2018 zo'n 485 nieuwe munten bij. Eerst komt de Brabantdam, het stuk tussen het François Laurentplein en de Vogelmarkt, aan de beurt. Hier komen aan de kant van de pare huisnummers 172 munten in het wegdek. Nadien volgt de verkeersvrije as Koestraat-Kalendeberg-Kalandestraat-Mageleinstraat.

Het laatste stuk van de muntenroute, tussen de Graslei en de Korenmarkt via de Hooiaard, zal later gerealiseerd worden. Het zal 99 munten tellen.

Op de Korenmarkt vonden de Gentse stadsarcheologen een kleine schat van Franse munten uit de twaalfde eeuw. Verderop, op het...

Elke munt heeft een verschillende beeltenis, die telkens gebaseerd is op een historisch beeld (een foto, prent, schilderij, tekening van...

De duizend munten liggen ‘uitgestrooid’ in groepjes of clusters. Elk groepje munten ‘vertelt’ een stukje van de geschiedenis van de plek...

Elk cluster bevat een centraal gelegen ID-munt, waarop het onderwerp van de cluster is vermeld. Centraal op de munt staat een QR-code en...

Hier vind je informatie over de onderwerpen die in de muntenroute aan bod komen en over de tekeningen op de munten. Elke tekening is...

De route vertrekt aan de Graslei en loopt via de Hooiaard, Korenmarkt, Donkersteeg, Goudenleeuwplein, Emile Braunplein, Mageleinstraat,...