Zegelstempel stadsbestuur Gent

Zegelstempel van het Gentse stadsbestuur in de napoleontische periode, met beeltenis van een gekroonde adelaar en het randschrift "Mairie de Gand" [STAM, inv. A2005.2.397]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie