Een muntenschat en een houten weg

Op de Korenmarkt vonden de Gentse stadsarcheologen een kleine schat van Franse munten uit de twaalfde eeuw. Verderop, op het Goudenleeuwplein en het Emile Braunplein, troffen ze de restanten van een houten weg uit dezelfde periode aan.

Deze vondsten leverden de ontwerpers van het KoBra-project, Robbrecht & Daem en Marie-José Van Hee architecten, het idee voor de muntenroute. Het KoBra-project omvatte de heraanleg van de Korenmarkt, het Goudenleeuwplein, het Emile Braunplein, de Cataloniëstraat, de Belfortstraat en omgeving tussen 2009 en 2016. Dit idee werd inhoudelijk verder uitgewerkt door Stadsarcheologie Gent in samenwerking met Stadsarchief Gent, nu Archief Gent.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie