Elke munt uniek

Elke munt heeft een verschillende beeltenis, die telkens gebaseerd is op een historisch beeld (een foto, prent, schilderij, tekening van een archeologische vondst, museumstuk, enzovoort) of een historische tekst. De meeste beelden zijn afkomstig uit de Gentse stedelijke collecties.

De selectie van de beelden gebeurt door Stadsarcheologie Gent en Stadsarchief Gent (nu Archief Gent), twee diensten van de Stad en het OCMW Gent, beide gevestigd in De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge).

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie