Collectebus Bureel van Weldadigheid, 19de eeuw

Collectebus van het Bureel van Weldadigheid, later hergebruikt door de Commissie van Openbare Onderstand, 19de eeuw [Archief Gent, IC_M_0007]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie