De eed van de Sint-Michielsgilde in 1913

De eed van de Sint-Michielsgilde in 1913, in 17de-eeuwse klederdracht naar aanleiding van hun 300-jarig bestaan. Foto afgebeeld in: Casier, Chef-confrérie Saint-Michel. Tricentenaire 1613-1619.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie