Middeleeuwse stadsomroeper

Middeleeuwse stadsomroeper leest in het openbaar een bericht of vonnis voor, in het gezelschap van een stadstromper et paard. Lithografie op het titelblad van het album van de historische stoet "Gent door de eeuwen heen", 1894 [Archief Gent]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie