Brabantpoort - Watermolenbrug

De Brabantpoort was de zuidoostelijke stadspoort van Gent, die deel uitmaakte van de stadsomwalling die omstreeks 1100 werd aangelegd. De poort stond op de Brabantdam, de uitvalsweg naar Brussel in het hertogdom Brabant. In 1562 werd de poort gedeeltelijk en in 1769 volledig afgebroken.

Naast de poort stond een stadswatermolen, een graanmolen die in 1199 voor het eerst wordt vermeld. De Braamgaten, onder de watermolenbrug, verwijzen naar de stuw, die het verschillend waterniveau tussen de Opperschelde aan de Krook en de Nederschelde aan de Reep regelde. In 1881 werd de watermolen afgebroken voor de overwelving van de Nederschelde en de aanleg van het François Laurentplein in 1884. Dat paste in het Zollikofer-De Vigneplan: de sanering van de wijk Overschelde en de aanleg van brede en rechte verbindingswegen tussen het Zuidstation en het stadscentrum.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie