Overwelving Nederschelde, 1884

De overwelving van de Nederschelde op het huidige François Laurentplein, gezien vanaf de Watermolenbrug, met op de achtergrond het Geraard de Duivelsteen. Foto Administration des Ponts et Chaussées - Atelier de Photographie, 2 september 1884 [Archief Gent, MA_SCMS_FO_07849]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie