Café Suisse - François Laurentplein

Na de afbraak van de watermolen aan de Braambrug en de inkokering van de Nederschelde onder het François Laurentplein werd in 1885 een nieuw bouwblok opgericht tussen de Brabantdam, het François Laurentplein, de Watermolenstraat en de Jodenstraat.

Op de hoek van de Brabantdam en het François Laurentplein werd een beeldbepalend huis, met houten erkers en dakkapellen, gebouwd naar ontwerp van architect Modeste de Noyette (1847-1923) uit Ledeberg. Hier kwam eerst hotel-restaurant-café Suisse. Het buurhuis in de Brabantdam, die intussen is afgebroken, was eveneens een ontwerp van de architect, die er ook eigenaar van was.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie