Begrafenisstoet, miniatuur Gerard Horenbout, ca.1520

Een begrafenisstoet op weg naar de kerk, waar de dodenmis in het koor zal worden opgedragen. De in rouwkleding gehulde personen naast de kist dragen toortsen met de wapenschilden van de overledene. Miniatuur toegeschreven aan de Gentse kunstenaar Gerard Horenbout, ca. 1520 [Biblioteca Apostolica Vaticana - Rome, Ms. Vat. lat. 3768, fol. 7v en 18v]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie