Begraving van pestdoden, miniatuur, ca.1353

Pestdoden worden begraven op een kerkhof in Doornik (detail 2), miniatuur uit Gilles le Muisit, Kroniek van Vlaanderen, Doornik, ca. 1353 [Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 13076-77, fol. 24v]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie