Epitaaf van Olivier Minjau en familie, 1526

Epitaaf (schilderij) van Olivier Minjau, zijn vrouw Amelberghe Slanghen en hun 31 kinderen, allen gestorven aan een epidemie in 1526, in de Sint-Niklaaskerk [Foto: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Brussel, M136361. Gravure: Archief Gent, IC_AG_L_084_006_C]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie