Gekruisigde Christus op Golghotha

Afbeelding van de gekruisigde Christus op Golghotha op het eedschild van het Gentse korenmetersambacht. Gravure in: L. Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et autres objects anciens des gildes et corps de métiers, églises, etc, 1877: 360 [Archief Gent, GSA2_GG17_1]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie