Bouwambachten

In deze buurt, rondom de Sint-Niklaaskerk, hadden verschillende bouwambachten hun ambachtshuizen tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het meest bekende én nog bewaarde ambachtshuis is dat van de metselaars, op de hoek van de Sint-Niklaasstraat. De timmerlieden betrokken een nog duurder, maar nu verdwenen, ambachtshuis op de hoek van de Veldstraat en de Kleine Korenmarkt (nu Cataloniëstraat. Het ambachtshuis van de ticheldekkers, die dakpannen legden, was aan de zuidkant van het Emile Braunplein gelegen.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie