Z05_C01_M01

Situering en grondplan van de bewaarde Stenen rondom het Goudenleeuwplein: S 14 = Hemelrijck, S 22 = Het Gruuthuis / De Gouden Leeuw, S 23 = De Steenput, S 24 = De Fonteine, S 21 = De Spiegel [tekening Stadsarcheologie Gent]

Z05_C01_M01

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie