Herbergscène, A. J. van Ostade, 1680

Herbergscène (detail). Schilderij door Adriaen Jansz. van Ostade, 1680 [Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel]

Er is geen binnenzicht bewaard van Huis De Spiegel toen het als herberg dienst deed. Dit schilderij uit 1680 toont een levendige scène in een onbekende of fictieve (landelijke) herberg, met wijn drinkende, pijp rokende, met elkaar pratende en kaartende gasten.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie