Hoe volg je de route?

De route vertrekt aan de Grasbrug aan de Graslei en loopt via de Hooiaard, de Korenmarkt, de Donkersteeg, het Goudenleeuwplein, het Emile Braunplein, het Sint-Baafsplein, de Mageleinstraat, de Kalandestraat, de Kalandeberg, de Koestraat en de Brabantdam tot aan het François Laurentplein. Het is in deze volgorde dat de clusters en de munten zijn beschreven.

Je kan de route echter verkennen zoals je zelf wil: over elke cluster kan je immers apart informatie opvragen. Bovendien zijn de munten georiënteerd in de richting van de plek waarover ze iets vertellen. Die valt niet noodzakelijk samen met je looprichting bij het volgen van de muntenroute.

Elke cluster heeft een uniek nummer, dat uit vier cijfers bestaat. Je vindt die na de laatste schuine streep op https://muntenroute.stad.gent/xxxx. De twee eerste cijfers verwijzen naar de zone (bijvoorbeeld 03 voor de Korenmarkt, 04 voor de Donkersteeg, enzovoort). De laatste twee cijfers verwijzen naar het volgnummer van de cluster in die zone (bijvoorbeeld 0301 is de eerste cluster op de Korenmarkt, komende vanuit de Hooiaard).

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie