Huis van Artevelde - Kalandeberg

De Vlaamse politieke leider Jacob van Artevelde (c.1290-1345) woonde in een huis aan de Kalandeberg, dat achteraan uitgaf op de Paddenhoek. Hier werd hij op 24 juli 1345 vermoord tijdens een oproer door de wever Thomas Denijs.

Als zoon van de lakenhandelaar en grootgrondbezitter Willem van Artevelde behoorde Jacob tot de welgestelde burgerij van Gent. In het spoor van zijn vader werd hij zelf ook lakenhandelaar en makelaar. Vanuit die invloedrijke positie - de textielnijverheid zorgde voor 60 procent van de werkgelegenheid in Gent en de textielambachten domineerden de stedelijke schepenbanken - werd hij ook politiek actief. 

Voor de productie van laken, een wollen stof van hoge kwaliteit, die de basis van de Gentse welvaart vormde, was de onbelemmerde invoer van Engelse kwaliteitswol essentieel. Daarom koos Gent, aangevoerd door 'opperhoofdman' Jacob van Artevelde in 1340 partij voor de Engelse koning Edward III in zijn conflict met de Franse koning Filips VI tijdens de Honderdjarige Oorlog. De Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers, die de kant van de Franse koning had gekozen en in 1339 uit Vlaanderen was gevlucht, werd vervangen door Simon de Mirabello, die tot ruwaard van Vlaanderen werd uitgeroepen.

Op 26 januari 1340 kroonde Jacob van Artevelde op de Gentse Vrijdagmarkt de Engelse koning Edward III tot koning van Frankrijk. Toen in 1863 een standbeeld voor de middeleeuwse volksleider werd opgericht, kwam dit niet toevallig op hetzelfde plein te staan.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie