Buste van Cloquet en Mortier op gedenkpenning postgebouw

Gedenkpenning vervaardigd door Hyppolite Leroy ter gelegenheid van de inhuldiging van het postgebouw in 1913. Voorzijde met de bustes van beide architecten: Louis Clocquet en Stefaan Mortier [STAM Gent, N.33 0/2]

In 1887 werd beslist om het 18de-eeuwse Pakhuis aan de Korenmarkt af te breken voor de bouw van een nieuwe Nederlandse Schouwburg. Maar het theater kwam er niet en de site kwam in handen van de staat, die er de “Grote Post” liet bouwen. In 1897 werd het, van staatswege geklasseerde, Pakhuis afgebroken. 

In 1898 voltooiden de architecten Louis Cloquet en Etienne (Stefaan) Mortier hun basisplannen voor het postgebouw en twee jaar later legde de aannemer, de gebroeders Muyncke, de funderingen. In 1902 startte aannemer Van Driessche met de ruwbouw en in 1906 kreeg aannemer Van Autryve de opdracht voor de afwerking toegewezen. In 1908 was het gebouw volledig afgewerkt maar het duurde nog tot oktober 1910 voor de postdiensten naar de Korenmarkt werden overgebracht.

 Opvallend is de geveldecoratie met zijn allegorische en heraldische uitbeeldingen naast een hele reeks portretten van staatshoofden.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie