Postzegel Leopold II, 1905

Belgische postzegel met de beeltenis van koning Leopold II uit 1905 [http://crossoflaeken.blogspot.com/2011/01/leopold-ii-and-congo.html].

De Belgische vorst bracht dat jaar een bezoek aan de werf van het Gentse hoofdpostkantoor. Aan de gevel van het postgebouw kwamen de bustes van de staatshoofden van alle landen die tot de internationale Postunie behoorden. Ook België was daar lid van, zodat de buste van Leopold II nu nog steeds op de gevel prijkt.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie