Brouwerij en herberg De Bonte Hert, hoek Donkersteeg

Brouwerij en herberg De Bonte Hert op de hoek Korenmarkt-Donkersteeg (waar nu Hema is). Detail uit een prent van de Korenmarkt in: Antonius Sanderus, Flandria Illustrata, 1641-44 [Archief Gent, SAG_IC_AG_L83_10]

Huis De Bonte Hert had een tuin en achteruitgang langs de Donkersteeg. Rond 1830 werd het grote rechthoekige bouwvolume rechts, aan de Donkersteeg, omgebouwd tot Hotel des Pays Bas.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie