Groepsportret stichters Leesgezelschap der Gentse Wevers

Groepsfoto van de stichters van het Leesgezelschap der Gentse Wevers, c.1862 [Amsab-ISG, Gent, FO-001461]

Dit leesgezelschap (ook Leeskabinet der Gentse Wevers genoemd) werd opgericht in 1860, in volle katoenkrisis en sluiting van tal van fabrieken. Een dertigtal meer ontwikkelde, vooral jongere leden van de Maatschappij der Broederlijke Wevers richtten met spaarpenningen van de leden, een bibliotheek op. De doelstelling was: "onderwijs en beschaving; een boekzaal en leeskamer in te richten waar de leden boeken, tijdschriften en dagbladen tot lezing bekomen". Verder zouden er "lessen in Vlaamsche en Fransche taal gegeven worden om te leren lezen, schrijven, het opstellen van brieven, rekenen en andere nuttige wetenschappen…". Het 'startkapitaal' bestond uit 72 frank: één frank van elk der dertig stichtende leden en 42 frank van de Weversmaatschappij. Daarmee werden de werken van Hendrik Conscience aangekocht. Vanaf oktober 1868 werd deze bibliotheek opengesteld voor werklieden uit alle bedrijven. In 1876 ging zij over naar de Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij. 

De bibliotheek was aanvankelijk gevestigd in herberg De Diligentie op de Korenmarkt (later afgebroken voor de bouw van de Sint-Michielshelling), vervolgens in herberg Het Koninksken in de Rode Koningstraat en vanaf 1868 in Café du Nord op de Vrijdagmarkt, waar later Ons Huis kwam.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie