Reclamekaart Hôtel de Vienne

Reclamekaart van Hôtel de Vienne, "bij Edouard Bourgeois", 19de eeuw [Huis van Alijn, Gent, inv. 1978-022-151]

Hôtel de Vienne was gelegen aan de westzijde van de Korenmarkt (kant Postgebouw). Het gebouw staat er vandaag nog steeds, maar het is opgedeeld in verschillende cafés en restaurants.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie