Richtingaanwijzers autoverkeer, jaren 1950

Dame op het trottoir aan de voet van de Sint-Michielshelling, naast richtingaanwijzers voor het autoverkeer. Foto, jaren 1950 [Archief Gent, SAG_MA_SCMS_FO_2974]

De eerste autosnelwegen in België kwamen er pas na de Tweede Oorlog. De E5, nu E40, van Brussel naar Oostende werd aangelegd in de jaren 1950. De snelweg naar Oostende staat al aangeduid (met A van Autosnelweg) op de bovenste wegwijzer op de foto. Tot dan passeerde alle verkeer van auto's en vrachtwagens van noord (Anwerpen) naar zuid (Kortrijk en Rijsel) en van oost (Brussel en verder Keulen) naar west (Oostende) dwars door het centrum van Gent, voorbij de Korenmarkt.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie