Wapen fruiteniersambacht

Detail van het wapen van het Gentse fruiteniersambacht (beroepsvereniging van de fruitverkopers). Aquarel door Lieven van der Schelden, in: Wapenboek van Gent, 16de eeuw [Universiteitsbibliotheek Gent, hs. 5873].

Op de Korenmarkt werd in de middeleeuwen fruitmarkt gehouden voor de Sint-Niklaaskerk en het Coolsteen. Het ambacht van de fruiteniers kocht in de loop van de 15de eeuw het Coolsteen, een grote stenen woning op de hoek van de Korenmarkt en de Kleine Korenmarkt (nu Cataloniëstraat). De fruitverkopers verloren hun ambachtshuis bij de bestraffing van Gent door Karel V in 1540. In 1906 werd het voormalige Fruiteniershuis, dat sinds de 18de eeuw als herberg en later als café werd uitgebaat, afgebroken voor de aanleg van de Sint-Michielshelling.

Meer informatie: Daniel Lievois, Fruit en fruitverkopers in Gent (1357-1542), in: HMGOG, 2006, p. 75-144.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie