Vraag naar muziekkiosk, 1896

Uittreksel uit het verslag van de gemeenteraadscommissies Openbare Werken en Financiën, 3 maart 1896 [Archief Gent / Universiteitsbibliotheek Gent, Vliegende Bladen, IR 32 (2)]

De Gentse gemeenteraad besloot op 7 oktober 1895 om bomen aan te planten op de Korenmarkt. Dat project kreeg echter tegenwind van de handelaars aan de Korenmarkt. Door het aanplanten van bomen zouden er immers los- en laadplaatsen verdwijnen. Die logistieke problemen zouden de handel uit het centrum wegjagen, zo vreesden de handelaars. Een groener plein was misschien leuk, maar woog niet op tegen de economische belangen die op het spel stonden. In de plaats van bomen zagen de handelaars en horeca-uitbaters liever dat er een vaste muziekkiosk kwam, naar het voorbeeld van de Kouter, om klanten te lokken en de consumptie te bevorderen.

Uiteindelijk kwamen er toen geen bomen op de Korenmarkt (de eerste exemplaren werden pas in de jaren 1980 aangeplant), maar wél een kiosk. 

 

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie