Uit het bodemarchief van de Korenmarkt

De Gentste stadsarcheologen hebben de bodem van de Korenmarkt al goed kunnen onderzoeken. Elke archeologische opgraving, naar aanleiding van werken, leverde een schat aan vondsten op. Die leren ons veel bij over de middeleeuwse geschiedenis van het plein. De muntenroute toont een selectie van het gevonden materiaal, samen met beelden die de betekenis van de vondsten illustreren. Zo wijzen (skeletten van) kiezelwieren op een drassige ondergrond, een muntschat op handelscontacten met Frankrijk, resten van verfplanten op de aanvoer van grondstoffen voor de Gentse textielindustrie en een bewerkt paardenbot op winterpret op bevroren plassen op de Korenmarkt.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie