Kinderen op glijders en prikslee, 1325

Kinderen op glijders en een prikslee. Randminiatuur in een Gents gebedenboek uit 1325 [Bodleian Library  Oxford, Ms. Douce 5, fol. 1v]

Dit is een van de vroegste afbeeldingen van kinderen die winterpret beleven op het ijs. De jongen links zit op een slee, gevormd door de onderkaak van een paard of rund, en duwt zich voort met twee prikstokken (houten stokken voorzien van een spijker). De jongen rechts balanceert op schaatsen of glijders, die aan zijn voeten zijn gebonden. Deze miniatuur is een leuke randversiering in een 14de-eeuwse psalter (psalmenboek), vervaardigd in Gent en nu bewaard in Oxford.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie