Middeleeuws leren masker, vondst 2009

Leren masker uit de 12de eeuw, opgegraven in 2009 [Stadsarcheologie Gent]

Dit leren masker is een unieke archeologische vondst. Het voorwerp werd in 2009 aangetroffen in een bodemstaal van de "zwarte laag" (een eeuwenlange opeenstapeling van stadsvuil) onder de Korenmarkt. De lap leer bevat openingen voor de ogen en neus, maar niet voor de mond. Onderaan is de lap aan flarden gesneden, misschien om een woeste baard te suggereren. Gegeven de kleine afmetingen lijkt het om een kindermasker te gaan. Over de cultuurhistorische betekenis van het masker of de context waarin het is gebruikt, is niets met zekerheid geweten: bij een verkleedspel, carnaval of carnavalesk feest, een wildemansdans of moriskendans,…

Op basis van archeologische contextinformatie wordt het masker in de periode 1150-1200 gedateerd. Dit is uitzonderlijk vroeg: gelijkaardige maskers, gevonden in Nederland, dateren 'slechts' uit de veertiende of vijftiende eeuw. Verder weg, in het Russische Novgorod, zijn leren maskers uit de tweede helft van de twaalfde eeuw en dertiende eeuw gekend.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie