Middeleeuwse man controleert zijn geldbeurs

Lijntekening in: Geoff Egan & Frances Pritchard, Dress Accessoiries. 1150-1450, Museum of London, Boydell Press, 2002 (1991): 343, fig 223, naar een miniatuur in de Luttrell Psalter, c.1320-1340 [British Library, Londen, add. Ms 42130, fol. 186v].

De miniatuur in de Luttrell Psalter, een psalmenboek besteld door sir Geoffrey Lutrell, toont een man die een kreupel kind vervoert op een kruiwagen en een andere man die zijn beurs opent om het kind een aalmoes te geven.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie