Skelet van kiezelwier

Skelet van een kiezelwier (Achnanthes lanceolata Grun.) [origineel: Stadsarcheologie Gent / afbeelding: http://www.diatomloir.eu).

Dit minuscule plantje gedijt goed in een natte omgeving, wat doet vermoeden dat hier ooit water (de Leie of een zijarm) liep. Vanaf de 12de eeuw werd dit gebied drooggelegd.

Kiezelwieren zijn eencellige wieren die in het water leven. Ze zijn een belangrijke voedingsbron (fytoplankton) voor kleine diertjes. Ze hebben een uitwendig skelet van kiezel (siliciumdioxide), dat uiteenlopende vormen kan aannemen (van rond of ovaal tot stervormig of driehoekig). Deze vorm is wel altijd symmetrisch.

De aanwezigheid van kiezelwieren in bodemmonsters van de Korenmarkt wijst erop dat de omgeving hier vroeger nat was. Deze vaststelling ondersteunt de idee dat op de plaats waar nu een open plein is, ooit water moet hebben gestroomd. Wellicht liep de Leie of een arm van die rivier vroeger op de Korenmarkt. De middeleeuwse benaming Korenaard betekent trouwens 'aanlegplaats voor het lossen en laden van graan'. Aan de Korenmarkt lagen in elk geval, net als aan de Graslei, veel opslagplaatsen voor graan. In bodemmonsters van de Zwarte Laag op het Emile Braunplein waren de meest voorkomende soorten kiezelwieren Achnanthes lanceolata Grun. (63%) en Nitzschia fonticola Grun. (28%).

N.B. Het schaallatje op de munt is per vergissing te klein weergegeven, maar met het blote oog zou je het verschil niet zien… De afgebeelde kiezelwieren zijn in werkelijkheid 19 tot 24 µm lang en 6 tot 6,5 µm breed.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie