Maatschappij van Afslagzegels

Zetel van de Maatschappij van Afslagzegels, waar nu restaurant Du Progrès is. Foto, c.1900 [Archief Gent, SAG_MA_SCMS_FO_2958]

De foto waaruit dit detail afkomstig is, toont de oost- en de noordzijde van de Korenmarkt. Het opvallende huis in het midden, met een pinakel als gevelbekroning, is het huidige restaurant Progrès. Rond 1900 was het de zetel van de "Société Anonyme des Timbres-Rabais" (Naamloze Maatschappij van Afslagzegels). Afslagzegels zijn vergelijkbaar met de spaarkaarten of kortingsbonnen van nu. Telkens je een aankoop deed bij een aangesloten winkel, ontving je een kortings- of afslagzegel, die je nadien kon inruilen. De opschriften op de gevel, in het Frans en in het Nederlands, lazen als één lange reclameboodschap: "Tout sans argent - Alles kosteloos / Faites vos achats dans les maisons qui delivrent nos timbres-rabais / Koopt in de winkels welke onze afslag-zegels uitgeven / Nos timbres-rabais sont verts - Méfiez vous des contrefactions / Onze afslag-zegels zijn groen - Wacht u van de namaaksels".

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie