Afpersingsbrief van de mysterieuze D.U.A.

Eerste afpersingsbrief van de mysterieuze D.U.A. aan de bisschop van Gent. Hierin wordt de losprijs van één miljoen Belgische frank geëist in ruil voor de teruggave van de twee gestolen panelen van het Lam Gods [Archief Bisdom Gent]

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie