Welke informatie en beelden vind je hier?

Hier vind je informatie over de onderwerpen die in de muntenroute aan bod komen en over de tekeningen op de munten. Elke tekening is gebaseerd op een origineel archiefdocument, een historische foto, tekening of prent of een museumstuk.

Bij elke munt wordt de auteur en de datum vermeld - voor zover die bekend zijn. De bewaarplaats van het originele stuk, afgebeeld op de munt, staat vermeld tussen vierkante haakjes. Als je klikt op de tekening (het muntbeeld), dan krijg je het volledige originele stuk te zien. Deze originele beelden worden gaandeweg toegevoegd aan de website. Als er nog geen origineel beeld achter het muntbeeld zit, dan is dit origineel beeld nog niet toegevoegd.

Over de muntenroute

In Gent komen er duizend ‘munten’ gemaakt uit brons in het wegdek tussen de Grasbrug en de vroegere Brabantpoort aan het François Laurentplein. In de middeleeuwen was dit een stuk van de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen. Die heeft het stratenpatroon van de binnenstad mee vorm gegeven. De muntenroute visualiseert het deel van deze route tussen de Leie en de Schelde.

Meer informatie